Scroll top

Opp

Om Kodebonden

Om Kodebonden

Ada Elise Håberg

Interessa mi har alltid våre stor for datamaskiner og kunst. Eg utvikla mi første nettside som 13-åring, og fant raskt ut at det å kunne leggje inn eigne koder ga ein stor fordel. Slik starta mi reise som utviklar, fram til her eg står idag. 

Det er viktig for meg å vere løsningsorientert, ha god kommunikasjon med kunde og tilby kreative løysingar. Eg har bachelor i Innovasjonsledelse og Entreprenørskap og høgare fagskulegrad innan frontend-utvikling. Som namnet Kodebonden tilseier, er eg også småbrukar og driv garden saman med sambuaren min. 

Tenester

Webdesign

Med fokus på god webdesign sikrar ein at nettstaden er enkel og intuitiv for besøkjande å navigere og bruke, og sjølvsagt fin å sjå på. I tett dialog med kunde finn vi saman webdesignet som representerer di bedrift på best mogleg måte.

Webutvikling

Om du ynskjer ny nettside, eller oppdatere den du allerede har, kan eg hjelpe deg med å finne den beste løysinga for akkurat ditt prosjekt. 

 • Brukarvenlegheit 
 • Kvalitet 
 • Gode tekniske løysingar

Support og rådgivning

Ingen spørsmål er for dumme. Treng du hjelp, ynskjer å ta ein prat eller vil vite meir om forbedringspotensialet til akkurat din nettstad? 

Ta kontakt så får vi til eit møte anten digitalt eller fysisk.

Teknisk driftsavtale

Nettstadar treng jamlege oppdateringar. Det er viktig at disse oppdateringene vert gjennomført for at nettstaden skal kunne fungere optimalt og at man vert sikra mot eventuelle dataangrep.

Teknisk driftsavtale kan innehalde:

 • Hosting
 • Oppdatering av nettstad
 • Oppdatering av plugins
 • Sikkerhetskopi
 • Gjenoppretting av sikkerhetskopi
 • Support

Portering/overføring til ny løysing

Eg kan hjelpe til med å portere/overføre din eksisterande nettstad til eksempelvis Craft CMS. Dette er eit CMS(content management system) som er trygt og enkelt å bruke. Alt er utvikla av meg, og eg legg til rette for at nettstaden er tilpassa kunden sin kompetanse og behov. 

Dette kan passe for deg om:

 • Du ikkje er tilfreds med nettsideløysinga du har no
 • Eksisterande løysing set begrensingar for vidare utvikling
 • Du er bekymra for sikkerheten til nettstaden din
 • Nettaden er utdatert og treng fornying